Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Finnish version)

Collectif

 • Conseil de l'Europe

 • Paru le : 01/04/2013
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Euroopan neuvosto hyväksyi lapsiystävällisen oikeudenkäytön suuntaviivat ja niiden perustelut vuonna 2010. Suuntaviivat perustuvat voimassa oleviin... > Lire la suite
7,50 €
E-book - Multi-format
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Euroopan neuvosto hyväksyi lapsiystävällisen oikeudenkäytön suuntaviivat ja niiden perustelut vuonna 2010. Suuntaviivat perustuvat voimassa oleviin kansallisiin ja eurooppalaisiin normeihin, erityisesti lapsen oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Niiden tavoitteena on taata lapsille tehokas ja asianmukainen vireillepano-oikeus ja oikeus nopeaan ja asianmukaiseen käsittelyyn oikeusjärjestelmässä.
Niitä sovelletaan kaikkiin tilanteisiin, joissa lapset todennäköisesti joutuvat, millä perusteella tai missä asemassa tahansa, tekemisiin rikos-, siviili- tai hallinto-oikeudellisen järjestelmän kanssa. Niissä muistutetaan lapsen etua, huolenpitoa ja kunnioittamista, osallistumista, tasa-arvoista kohtelua ja oikeusvaltiota koskevista periaatteista ja edistetään niiden täytäntöönpanoa. Suuntaviivoissa käsitellään tiedonsaanti-, osallistumis- ja edustetuksi tulemisen oikeutta, yksityisyyden suojaa, turvallisuutta, monialaista lähestymistapaa ja koulutusta, oikeusturvaa menettelyn kaikissa vaiheissa ja vapaudenmenetystä. Euroopan neuvoston 47:ää jäsenvaltiota kehotetaan mukauttamaan oikeudelliset järjestelmänsä lasten tarpeiden mukaisiksi ja kaventamaan kuilua kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja todellisuuden välillä.
Perusteluissa annetaan tätä tarkoitusta varten esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ehdotetaan ratkaisuja, joilla voidaan puuttua lapsia koskevassa oikeudenkäytössä oleviin oikeudellisiin ja käytännön puutteisiin ja korjata niitä. Nämä suuntaviivat muodostavat erottamattoman osan Euroopan neuvoston lasten oikeuksia koskevaa strategiaa ja sen ohjelmaa "Euroopan rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan".
Jäsenvaltioissa suunnitellaan monia edistämis-, yhteistyö- ja valvontatoimia, joilla on määrä varmistaa suuntaviivojen täytäntöönpano kaikkien lasten hyväksi.
 • Date de parution : 01/04/2013
 • Editeur : Conseil de l'Europe
 • ISBN : 978-92-871-7590-8
 • EAN : 9789287175908
 • Format : Multi-format
 • Caractéristiques du format Streaming
  • Protection num. : pas de protection
 • Caractéristiques du format PDF
  • Protection num. : pas de protection

Biographie de Collectif

Fondée à Paris par Harold L. Humes, Peter Matthiessen et George Plimpton en 1953, The Paris Review s'est assignée une mission éditoriale simple : « Cher lecteur - écrit William Styron dans une lettre inaugurale -je pense que The Paris Review devrait accueillir différents types de personnes entre ses pages : les bons écrivains et les bons poètes, d'autres moins prononcés. Tant qu'ils sont bons. » Décennie après décennie, la revue a contribué à faire connaître les écrivains importants du moment : Adrienne Rich, de même que Beckett, Philip Roth, V.
S. Naipaul, T. Coraghessan Boyle, Mona Simpson, Edward P. Jones, et Rick Moody y ont publié leurs premiers textes. En plus de mettre l'accent sur le processus créatif, les fondateurs de la revue ont trouvé une autre alternative à la critique, à savoir laisser les auteurs parler eux-mêmes de leur travail. Leurs réponses constituent certains des autoportraits les plus révélateurs de l'histoire littéraire.

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Finnish version) est également présent dans les rayons

 Collectif - Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Finnish version).
Guidelines of the Committee of Ministers of the...
Collectif
7,50 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK