Larcier Wet en Duiding - Economisch recht (8 delen)

Wet en Duiding Verzekeringen - Reeks Economisch recht - 3

Geert Jocqué, Britt Weyts, Jan Cerfontaine, Ivan Verougstraete, Théodora Baum

Note moyenne : | 0 avis
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
 • Uitgeverij Larcier

 • Paru le : 14/02/2013
 • Tous vos e-books sur notre application de lecture
 • Téléchargement immédiat
 • Aide au choix numérique
94,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Handige bundeling van deze belangrijker wordende regelgeving: Het verzekeringsrecht heeft de afgelopen decennia  een steeds belangrijkere plaats in de rechtspraktijk ingenomen. Bij de regeling van schadegevallen komt thans immers steevast een verzekeringsvraag om de hoek kijken. Het verzekeringsrecht is dan ook, mede onder impuls van de Europese regelgever, uitgegroeid tot een omvangrijk corpus aan verzekeringsregels.
Deze regelgeving heeft op zijn beurt een uitgebreide rechtspraak doen ontstaan. Kennis van deze rechtspraak is noodzakelijk om het verzekeringsrecht te begrijpen en interpreteren. Uitvoerig geannoteerd met verwijzingen naar pertinente rechtspraak, onmisbaar voor de interpretatie en toepassing Het deel "Verzekeringen" in de reeks "Wet en Duiding"  brengt alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is, samen en voorziet deze van een verhelderend commentaar.
De duiding is gesteund op de belangrijkste rechtspraak, vooral van de hoogste rechtscolleges. Onmisbaar werkinstrument voor en door praktizijnen: Niet alleen laat dit boek de practicus toe om op een vlugge manier de wetgeving te consulteren. De commentaren bieden tegelijk een uitvalsbasis voor de complexe vraagstukken die het verzekeringsrecht kan doen rijzen. De commentaren zijn geschreven door uitgelezen juristen die in het verzekeringsrecht hun sporen hebben verdiend.
Elke auteur heeft vanuit zijn ervaring en kennis de wetgeving voorzien van de nodige duiding. Zij staan garant voor een bijzonder naslagwerk dat in de bibliotheek van elke jurist beslist niet mag ontbreken. Bij intekening op de volledige achtdelige reeks http://uitgeverij.larcier.com/collections/120476_6_40655/wet-duiding-reeks-economisch-recht-8-delen.html (Lien -> http://uitgeverij.larcier.com/collections/120476_6_40655/wet-duiding-reeks-economisch-recht-8-delen.html) Ook afzonderlijk verkrijgbaar
 • Date de parution : 14/02/2013
 • Editeur : Uitgeverij Larcier
 • ISBN : 978-2-8044-5979-6
 • EAN : 9782804459796
 • Format : ePub
 • Nb. de pages : 658 pages
 • Caractéristiques du format ePub
  • Pages : 658
  • Taille : 2 253 Ko
  • Protection num. : Digital Watermarking
Raadsheer in het Hof van Cassatie, academisch consulent vakgroep Burgerlijk recht Universiteit Gent. Hoofddocent verzekeringsrecht Universiteit Antwerpen, advocaat bij de balie te Antwerpen Gastprofessor aan het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent. Erevoorzitter van het Hof van Cassatie. Gastprofessor Universiteit Antwerpen. Auteur van werken over europees recht, handelsrecht, procesrecht, intellectuele eigendom. Toegevoegd rechter in de rechtbanken van koophandel te Brugge en Kortrijk Advocaat bij de balie te Brussel. Cor Schildermans is thans als advocaat verbonden aan het Kantoor Servilex te Overpelt ( Balie Hasselt).
Cor studeerde af als Licenciaat in de Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven in 1978. Hij behaalde ook een Ma na Ma Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij Fiscaal - Juridisch Raadgever bij een grote Belgische Verzekeringsmaatschappij. Hij hield zich toen in het bijzonder bezig met de fiscale en juridische aspecten in verband met Persoonsverzekeringen en Aanvullende Pensioenen. Hij maakte deel uit van de fiscale Sectie van de beroepsvereniging Assuralia. Hij verleent nu nog altijd regelmatig adviezen in verband met die materies, publiceerde al meerdere bijdragen over dit onderwerp, en is nog regelmatig spreker op congresssen en bijeenkomsten voor professionelen in verzekeringen. Praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent, Advocaat balie Gent (Charlier-advocaten). Medewerker Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (ondermeer RABG nr 2009/10, met een noot over art.
29bis §2 WAM).

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Larcier Wet en Duiding - Economisch recht (8 delen) est également présent dans les rayons

Geert Jocqué et Britt Weyts - Larcier Wet en Duiding - Economisch recht (8 delen) : Wet en Duiding Verzekeringen - Reeks Economisch recht - 3.
Larcier Wet en Duiding - Economisch recht (8...
94,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK

Ne partez pas tout de suite...

Inscription newsletter