Wet en Duiding Intellectuele eigendom - Reeks Economisch recht - 1

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 17/12/2012
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Het moeten zoeken naar antwoorden op juridische vragen met betrekking tot  auteursrechtelijk beschermde werken, merken, modellen, octrooien en andere... > Lire la suite
94,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Het moeten zoeken naar antwoorden op juridische vragen met betrekking tot  auteursrechtelijk beschermde werken, merken, modellen, octrooien en andere beschermde creaties van de geest is al lang niet meer voorbehouden aan een kleine groep van specialisten. Bijna iedere jurist wordt vandaag de dag wel eens geconfronteerd met vragen ivm intellectuel eigendom:  bijvoorbeeld of  een bepaald teken al dan niet een  inbreuk maakt op een beschermd merk,  of de creatie van zijn cliënt of werkgever auteursrechtelijk dan wel octrooirechtelijk beschermd kan worden, enz. Het wetboek wil aan iedereen die geconfronteerd wordt met problemen inzake het recht van de intellectuele eigendom,  de toepasselijke wetgeving aanbieden en de toe te passen regels toelichten, om het probleem dat zich stelt snel en correct te kunnen oplossen, minstens zich een eerste idee te vormen en richting te geven aan het vinden van een oplossing.
Het boek brengt daartoe de belangrijkste wetgeving inzake het recht van de intellectuele eigendom bijeen en voorziet de voornaamste artikelen ervan van een commentaar. Niet alleen Belgische wetteksten, maar ook internationale verdragen, evenals Europese verordeningen en richtlijnen werden verzameld en  thematisch geordend.  Na het Unieverdrag van Parijs dat betrekking heeft op de industriële eigendom, werden de teksten inzake het auteursrecht (met inbegrip van software en databanken), het modellenrecht, het merken- en octrooirecht en het kwekersrecht opgenomen.  Achteraan in het wetboek kunnen de toepasselijke regels inzake sancties en procedures worden teruggevonden.
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 686
    • Taille : 1 946 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Advocaat bij de balie te Brussel (HoyngMonegier). Professor Vrije Universiteit Brussel en Katholieke Universiteit Brussel. Voorzitster van de Belgische Vereniging voor auteursrecht Professor  KU Leuven en KU Brussel. Voorzitster van de sectie auteursrecht en naburige rechten van de Raad voor de intellectuele eigendom Hoofddocent aan de Universiteit Gent en Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Gastprofessor aan het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent. Erevoorzitter van het Hof van Cassatie.
Gastprofessor Universiteit Antwerpen. Auteur van werken over europees recht, handelsrecht, procesrecht, intellectuele eigendom. Professor emeritus van de Vrije Universiteit Brussel Avocat, président du groupe belge de l'AIPPI, président de la Section Propriété industrielle du Conseil de la propriété intellectuelle.  Jeff Keustermans is a member of the Brussels and the New York Bar. He studied law in Antwerp, Leuven and Los Angeles (U.
C. L. A.). Jeff is head of the IP/IT Department of & De Bandt advocaten|avocats in Brussels, and a guest lecturer at various universities. He has published over 50 articles and several books on Belgian and European law relating to IP and IT law. Jeff Keustermans is vennoot bij het advocatenkantoor & de Bandt in Brussel. Hij studeerde rechten in Antwerpen, Leuven en Los Angeles (LL. M.). Als auteur van meer dan 50 juridische bijdragen en diverse boeken over Belgisch en Europees recht inzake intellectuele eigendom gaf hij gastcolleges aan K.
U. Leuven, VUB, HUB en Southwestern Law School (London/Los Angeles). Hij is lid van de balie te New York en Brussel. Advocaat bij de balie te Brussel (Altius) en auteur van diverse publicaties op het vlak van intellectuele eigendom, met inbegrip van overzichten van rechtspraak inzake handelsnamen. Advocaat bij de balie te Kortrijk (Eubelius), Master in de intellectuele rechten. Advocaat bij de balie te Brussel (Marx Van Ranst Vermeersch & Partners) Hoogleraar aan de KU Leuven/TILT, en de Universiteit Tilburg Advocaat bij de balie te Brussel (Marx Van Ranst Vermeersch & Partners)

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Wet en Duiding Intellectuele eigendom - Reeks Economisch recht - 1 est également présent dans les rayons

Fabienne Brison et Marie-Christine Janssens - Wet en Duiding Intellectuele eigendom - Reeks Economisch recht - 1.
Wet en Duiding Intellectuele eigendom. Reeks Economisch recht...
94,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK

Ne partez pas tout de suite...

Inscription newsletter