Wet en Duiding Bank en Zekerheden - Reeks Economisch recht - deel 5

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 18/06/2014
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht behandelt o.a. bankbemiddeling, bankverrichtingen, borgtocht, kredieten,... > Lire la suite
94,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht behandelt o.a. bankbemiddeling, bankverrichtingen, borgtocht, kredieten, depositobescherming, elektronische handel, financieringshuur, financiële zekerheden, insolventie,  lening, marktpraktijken, pand, voorrechten,...
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 718
    • Taille : 1 669 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Wetenschappelijk medewerker bij het Instituut Financieel Recht aan de Universiteit Gent, advocaat bij Janson & Baugniet. Gastprofessor aan het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent. Vice-doyen de la KU. Leuven, professeur à la KU. Leuven, avocat au barreau de Bruxelles. Reinhard Steennot is docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent waar hij de vakken Grondige Studie van het Economisch en Financieel Recht, Internationaal Economisch en Financieel Recht, Comparative Financial Law en Consumentenrecht en Handelspraktijken doceert.
Zijn proefschrift, getiteld "Elektronisch betalingsverkeer: een toepassing van de klassieke principes" werd bekroond met de eerste driejaarlijkse prijs uitgereikt door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank en Financieel Recht.  Erevoorzitter van het Hof van Cassatie. Gastprofessor Universiteit Antwerpen. Auteur van werken over europees recht, handelsrecht, procesrecht, intellectuele eigendom. Assistent bij het Centrum voor Rechtsmethodiek van de K.
U. Leuven Paul Cambie is reeds sinds geruime tijd  attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie. Hij is er actief in de dienst "handelsreglementering", een beleidsvoorbereidende dienst die bevoegd is voor de wet op de handelspraktijken. Dit houdt in dat de werkzaamheden op Europees vlak opgevolgd worden, aan wetsvoorbereiding en omzetting van richtlijnen wordt gedaan, en er advies wordt gegeven, in eerste instantie aan de Algemene Directie Controle & Bemiddeling, bevoegd voor de controle op economische wetgeving, maar ook aan consumenten en handelaars in het algemeen.
Hij is ook reeds tien jaar secretaris van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en heeft de leer der onrechtmatige bedingen in die hoedanigheid van nabij kunnen opvolgen. Chercheur au CRID, avocat Doctoral researcher at KU Leuven (Department of Economic Law - Consumer, Competition and Market) and UHasselt advocaat bij de balie te Brussel Advocaat bij de balie te Brussel (Stibbe). Avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.
Administrateur de l'Association internationale du droit de la concurrence. Ancien administrateur du BBMC (Brussels Business Mediation Center) et de VOBA (Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage). Kasper Van Landeghem is advocaat bij ALTIUS en maakt deel uit van het Banking & Finance team. Hij staat cliënten bij in financieringstransacties, met inbegrip van vastgoedfinancieringen. Verder adviseert hij onder meer over het zekerhedenrecht, het financieel recht, het kapitaalmarktenrecht en de prudentiële regels en gedragsregels waaraan financiële instellingen en tussenpersonen zijn onderworpen. Vincent Verlaeckt is master in de rechten (UGent 2007) en advocaat aan de balie te Dendermonde.
Zijn praktijk omvat hoofdzakelijk handelsrecht en vennootschapsrecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator door de rechtbank van koophandel van Dendermonde. Daarenboven heeft hij een bijzondere interesse voor sportrecht. Hij treedt op voor verschillende nationale en regionale sportverenigingen

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Wet en Duiding Bank en Zekerheden - Reeks Economisch recht - deel 5 est également présent dans les rayons

Dominique Blommaert et Jan Cerfontaine - Wet en Duiding Bank en Zekerheden - Reeks Economisch recht  - deel 5.
Wet en Duiding Bank en Zekerheden. Reeks Economisch...
94,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK