Wet & Duiding Sociale bijstand

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 09/06/2014
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Handige verzameling van alle relevante wetgeving: Dit becommentarieerd wetboek bundelt alle relevante wet- en regelgeving i.v.m. sociale bijstand,... > Lire la suite
124,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Handige verzameling van alle relevante wetgeving: Dit becommentarieerd wetboek bundelt alle relevante wet- en regelgeving i.v.m. sociale bijstand, met name ocmw-bevoegdheid, maatschappelijke dienstverlening, recht op maatschappelijke integratie, gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie ouderen en gehandicapten. Voorzien van een grondige verhelderende commentaar met contextualisatie: Deze annotaties laten toe het artikel  in zijn volledige context te situeren.  Per artikel vindt u een uitvoerige duiding: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer. Commentaar die een onmiddellijk inzicht geeft in de wet en de toepassing ervan: Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Onmisbaar naslagwerk voor en door practici: Zoals het ondertussen in de reeks 'Wet & Duiding' gebruikelijk is, is dit werk het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en magistraten en practici uit het werkveld (OCMW,..)
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 392
    • Taille : 1 004 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Rechter in de Arbeidsrechtbank Gent, Lector Hogeschool West Vlaanderen Rechter Arbeidsrechtbank Gent Raadsheer in het Arbeidshof te Gent Referendaris Hof van Cassatie en  wetenschappelijk medewerker-onderzoeker VUB) Mary Ann MASSCHELEIN is Gerechtelijk stagiair

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Wet & Duiding Sociale bijstand est également présent dans les rayons

Daniël Cuypers et Dirk Torfs - Wet & Duiding Sociale bijstand.
Wet & Duiding Sociale bijstand
124,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK