Wet & Duiding Kids-Codex Boek V - Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 09/06/2014
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
In het vijfde en laatste boek van de KIDS-Codex, wordt de positie van de mnderjarigen in het sociaal recht grondig ontleed. Eerst wordt nagegaan wanneer... > Lire la suite
89,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
In het vijfde en laatste boek van de KIDS-Codex, wordt de positie van de mnderjarigen in het sociaal recht grondig ontleed. Eerst wordt nagegaan wanneer en hoe minderjarigen in aanraking komen met het arbeidsrecht. Vervolgens wordt de regelgeving besproken waarmee minderjarigen te maken (kunnen) hebben in verband met sociale zekerheid. Ten slotte worden de rechten en plichten van minderjarigen in het gezondheidsrecht onderzocht.
Waar nodig wordt hier specifiek aandacht besteed aan de juridische situatie van minderjarigen met een psychische stoornis. Er wordt reeds rekening gehouden met de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen (Wet van 13 feb  tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken, art 2. en 3). In elke rechtstak komen de verschillende rechtsniveaus aan bod: eerst de internationale verdragen (met o.m.
het IVRK en het EVRM) en verder de Belgische (en eventueel Vlaamse) regelgeving. *De   (Lien -> http://uitgeverij.larcier.com/collections/?collection_id=123) bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband met minderjarigen: het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert. Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen.
Per thema wordt niet alleen de relevante - Internationale én Belgische - wetgeving weergegeven. Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries. Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten. De Codex kent volgende thematische opdeling: I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht II Personen- en Familierecht III  Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht IV  Strafrecht, Strafprocesrecht V  Arbeidsrecht,  Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 490
    • Taille : 5 386 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Michèle Deconynck is substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent  Voorheen was zij advocate en juridisch adviseur bij ADMB. Doctor in de Rechten, advocaat bij de balie te Brugge (kantoor Van Zandweghe, Verwilghen & Tack) Kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent - Jeugdrechter in hoger beroep Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Constitutioneel Recht, K.
U. Leuven Referendaris Grondwettelijk Hof, Praktijkassistent UGent Wetenschappelijk medewerkern Centrum voor Mensenrechten UGent Raadsheer in het Arbeidshof te Gent Alex Franchimont is advocaat bij Laga sinds oktober 2012. Alex behaalde zijn Master in de Rechten aan de KU Leuven. Alex maakt bij Laga deel uit van de praktijkgroep Employment, Pensions en Benefits. Senior lecturer and researcher, Children's Rights Unit, Institut Universitaire Kurt Bösch (Switzerland). Partner - Tax & Legal Services - Legal BDO Juridische Adviseurs Burg.
Ven. CVBA Voorzitter Defence for Children International België vzw Koen Naert is licentiaat in de Rechten. Hij is raadsheer in Sociale zaken bij het Arbeidshof te Gent en wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Publiek Recht van de VUB. Onderzoeker arbeidsrecht, Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen, UNICEF-leerstoel kinderrechten, een samenwerking van de Universiteit Antwerpen en UNICEF België Gewoon Hoogleraar Medisch Recht aan de Universiteit Antwerpen, advocaat bij de balie te Brussel.  Doctor-Assistent socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Wet & Duiding Kids-Codex Boek V - Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie est également présent dans les rayons

Michèle Deconynck et Tom Goffin - Wet & Duiding Kids-Codex Boek V - Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie.
Wet & Duiding Kids-Codex Boek V. Arbeidsrecht, ...
89,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK