Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV - Strafrecht en strafprocesrecht - Tweede bijgewerkte editie

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 09/06/2014
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
In dit vierde deel van de KIDS-Codex worden het strafrecht en het strafprocesrecht, voor zover relevant voor minderjarigen, in extenso behandeld.   *... > Lire la suite
74,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
In dit vierde deel van de KIDS-Codex worden het strafrecht en het strafprocesrecht, voor zover relevant voor minderjarigen, in extenso behandeld.   * De   (Lien -> http://uitgeverij.larcier.com/collections/?collection_id=123) bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband met minderjarigen: het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert. Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen.
Per thema wordt niet alleen de relevante - Internationale én Belgische - wetgeving weergegeven. Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries. Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten. De Codex kent volgende thematische opdeling: I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht II Personen- en Familierecht III  Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht IV  Strafrecht, Strafprocesrecht V  Arbeidsrecht,  Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 268
    • Taille : 860 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Magistraat. Docent UA, advocaat bij de balie te Gent Raadsheer Hof van Beroep Gent. Kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent - Jeugdrechter in hoger beroep Kris Beirnaert behaalde zijn rechtendiploma aan de KUL in 2001, en een masterdiploma in economisch recht aan de VUB in 2002. Hij behaalde ook het diploma m.b.t. de beroepsopleiding in de cassatieprocedures, georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie (2007-2011).
Sedert 2002 is hij actief als advocaat in het economisch-financieel strafrecht (balie Brussel, DLA Piper). Tijdens het academiejaar 2007-2008 was hij ook deeltijds praktijkassistent verbintenissenrecht aan de KUL. Hij is mede-auteur bij diverse Wet&Duiding-publicaties (Strafrecht, Strafprocesrecht, Fiscale procedure en fiscaal straf(proces)recht, en Wegverkeer). Directeur-generaal Dienst Enquêtes Comité P. Jeroen De Herdt is referendaris bij het Hof van Cassatie.
Daarnaast is hij als navorser verbonden aan de onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Faculteit Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Aan deze instelling schreef hij ook een doctoraatsproefschrift over de strafrechtelijke kwalificaties en instrumenten die kunnen worden aangewend als reactie op feiten van fysiek interpersoonlijk geweld. Zijn onderzoek heeft voornamelijk betrekking op het straf- en strafprocesrecht Raadsheer bij het Hof van beroep te Antwerpen Bart Meganck is licentiaat rechten (UGent, 1991).
Hij was elf jaar advocaat aan de balie te Dendermonde. In 2002 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, waar hij de laatste vijf jaar alleenrechtsprekend rechter was in de kamer die het bijzonder strafrecht behandelt. In 2009 werd hij benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. Hij zetelt in dit hof in een kamer die vooral bijzonder strafrecht behandelt, voornamelijk milieustrafrecht en stedenbouwstrafrecht.
Hij is regelmatig voorzitter van een hof van assisen van de provincie Oost- of West-Vlaanderen. Hij is voorzitter van de probatiecommissie te Dendermonde. Als voormalig atleet is hij voorzitter van de disciplinaire organen in het kader van het Antidopingdecreet, zowel voor elitesporters (VDT) als voor niet-elitesporters (NADO Vlaanderen), als voor eliterenners (KBWB), en is hij ondervoorzitter van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Strafrecht en het tijdschrift SuPORT en is auteur van diverse publicaties. Lieven Van Besien is advocaat bij de balie van Brussel en maakt deel uit van het kantoor Racine & Vergels Advocaten. Zijn praktijk omvat hoofdzakelijk het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, het aannemingsrecht alsook discussies betreffende de regels van toepassing op het gerechtelijk deskundigenonderzoek.
Hij heeft een uitgebreide ervaring in de behandeling van dossiers betreffende burgerlijke aansprakelijkheid, letselschadedossiers, arbeidsongevallendossiers en verkeerszaken. Hij verleent ook op zeer regelmatige basis bijstand in het kader van expertises op medisch en bouwtechnisch gebied. In die hoedanigheid staat hij zowel particulieren, bedrijven als diverse verzekeringsmaatschappijen bij. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven. Catherine Van de Heyning is advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in arbeids- en mensenrechten.
Zij maakt sedert 2012 deel uit van de praktijkgroep "Employment Law" van het advocatenkantoor Lorenz | International Lawyers. Zij behaalde een LLM aan University College of London en een doctoraat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen. Substituut-Procureur des Konings te Antwerpen, vrij navorser aan de Universiteit Antwerpen.

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV - Strafrecht en strafprocesrecht - Tweede bijgewerkte editie est également présent dans les rayons

Martine De Busscher et Joachim Meese - Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV - Strafrecht en strafprocesrecht - Tweede bijgewerkte editie.
Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV. Strafrecht en...
74,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK