Wet & Duiding Kids-Codex Boek II - Personen- en Familierecht - Tweede bijgewerkte editie

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 09/06/2014
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
In dit tweede deel van de KIDS-Codex worden alle bepalingen uit het personen- en familierecht in verband met kinderen en minderjarigen behandeld en... > Lire la suite
89,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
In dit tweede deel van de KIDS-Codex worden alle bepalingen uit het personen- en familierecht in verband met kinderen en minderjarigen behandeld en becommentarieerd. Zie inhoudstafel * De (Lien -> http://uitgeverij.larcier.com/collections/?collection_id=123)bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband met minderjarigen: het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert.
Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen. Per thema wordt niet alleen de relevante - Internationale én Belgische - wetgeving weergegeven. Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries. Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten.
De Codex kent volgende thematische opdeling: I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht II Personen- en Familierecht III  Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht IV  Strafrecht, Strafprocesrecht V  Arbeidsrecht,  Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 414
    • Taille : 1 075 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent - Jeugdrechter in hoger beroep Advocaat bij de balie te Gent (Opdebeeck & De Groote Advocatenkantoor). Professor Mensenrechten, Universiteit Gent Raadsheer in het Hof van Cassatie, academisch consulent vakgroep Burgerlijk recht Universiteit Gent. Voorzitter Defence for Children International België vzw Michael Traest promoveerde in 2002 aan de Universiteit Gent tot doctor in de Rechten.
Hij is Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge en Gastprofessor Universiteit Antwerpen.

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Wet & Duiding Kids-Codex Boek II - Personen- en Familierecht - Tweede bijgewerkte editie est également présent dans les rayons

Cathleen Aerts et Christine Van Roy - Wet & Duiding Kids-Codex Boek II - Personen- en Familierecht - Tweede bijgewerkte editie.
Wet & Duiding Kids-Codex Boek II. Personen- en...
89,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK