Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor - 2015-2016

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 18/01/2016
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Dit wetboek bundelt de teksten die fundamenteel zijn bij de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, vastgoedpromotor en landmeter in een handig... > Lire la suite
104,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Dit wetboek bundelt de teksten die fundamenteel zijn bij de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, vastgoedpromotor en landmeter in een handig boek. De wetgeving in deze zesde editie is bijgewerkt tot 1 juli 2015. Omdat de vastgoedmakelaar en de landmeter te maken krijgen met diverse regelgeving, zijn dan ook teksten uit diverse rechtstakken opgenomen, in acht volgende luiken: - burgerlijk recht (onder andere Burgerlijk Wetboek, de Woningbouwwet, en de Wetten op de opstal en de erfpacht); - fiscaal recht (onder andere het B.
T. W.-Wetboek en uitvoeringsbesluiten, Wetboek Successierechten en Wetboek Registratierechten, in uittreksel); - marktpraktijken - stedenbouw, milieu en kwaliteitsnormen van woningen (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; Decreet van 27  maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; Vlaamse Wooncode); - beroep van de vastgoedmakelaar (onder andere Kaderwet van 1976, K.
B. 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, K. B. 27 september 2006 m.b.t. de plichtenleer en het K. B. van 3 juni 2007 m.b.t. het stagereglement); - beroep van de landmeter - anti-discriminatie en anti-racisme - anti-witwas  Door deze praktijkgerichte selectie is het Themawetboek Vastgoedmakelaar een handig werkinstrument, onmisbaar op het kantoor van de vastgoedmakelaar, de vastgoedpromotor en de landmeter en bij de opleiding tot het beroep.
Het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een optimale consulteerbaarheid en leesbaarheid. !! Cursisten SYNTRA en leden CIB  genieten 10% korting: neem contact met herman.verleyen@larciergroup.com (Lien -> mailto:herman.verleyen@larcier.be), of tel. (0)9 269 97 96
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 962
    • Taille : 2 488 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Frank Burssens is advocaat bij de balie te Gent (Everest Law). Hij is tevens docent bij Syntra - Gent. Hij schreef verschillende artikels en gaf talrijke lezingen omtrent het beroep van vastgoedmakelaar. Advocaat bij de balie te Gent (Frans Baert & vennoten), docente Syntra Midden-Vlaanderen

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor - 2015-2016 est également présent dans les rayons

Frank Burssens et Elke Volckaert - Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor - 2015-2016.
Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor. 2015-2016
104,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK

Ne partez pas tout de suite...

Inscription newsletter