Larcier ThemaWetboeken

Handels- en Economisch Recht

Koen Byttebier, Tom Wera

Note moyenne : | 0 avis
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
 • Uitgeverij Larcier

 • Paru le : 02/03/2015
 • Tous vos e-books sur notre application de lecture
 • Téléchargement immédiat
 • Aide au choix numérique
45,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Dit ThemawWetboek handels- en economisch recht is in hoofdzaak bestemd voor de tweede bachelor studenten van de Vrije Universiteit Brussel die het opleidingsonderdeel "Handelsrecht" volgen. Er is naar gestreefd om in dit wetboek een overzicht te bieden van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en economisch recht beheerst. Vanaf deze 5de uitgave is dit ThemaWetboek grotendeels opgebouwd rond twee basiswetboeken, te weten het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van Economisch Recht, die  elk uit een ander tijdperk stammen en op die manier getuigenis afleggen van de tijdsgeest waarin zij zijn geconcipieerd.
Middels inzonderheid het voormelde Wetboek van Economisch Recht van 2013, heeft de Belgische wetgever gepoogd om een antwoord te bieden op het disparate rechtskader dat was ontstaan ingevolge de verregaande versnippering van het handels- en economische recht in een veelheid aan bijzondere wetgeving. Niettemin blijft deels de vaststelling gelden dat heel wat (van oorsprong) handelsrechtelijke materies, waaronder bijvoorbeeld het insolventierecht, aan het klassieke koopmansrecht ontgroeid zijn, waardoor niettegenstaande het bestaan van twee aparte codificaties in het handels- en economisch recht - of, indien we het Wetboek van Vennootschappen mee in ogenschouw nemen, zelfs drie aparte codificaties - er toch nog een zeer grote veelheid aan specifieke handels- en economischrechtelijke wetgeving blijft prevaleren.
 • Date de parution : 02/03/2015
 • Editeur : Uitgeverij Larcier
 • ISBN : 978-2-8044-7902-2
 • EAN : 9782804479022
 • Format : ePub
 • Nb. de pages : 814 pages
 • Caractéristiques du format ePub
  • Pages : 814
  • Taille : 2 120 Ko
  • Protection num. : Digital Watermarking
Advocaat bij de balie te Brussel, professor  Vrije Universiteit Brussel Assistent  Vrije Universiteit Brussel

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Larcier ThemaWetboeken est également présent dans les rayons

Koen Byttebier et Tom Wera - Larcier ThemaWetboeken : Handels- en Economisch Recht.
Larcier ThemaWetboeken Handels- en Economisch Recht
45,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK

Ne partez pas tout de suite...

Inscription newsletter