Duurzame energieregelgeving 2013

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 24/11/2013
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Duurzame energie is de laatste jaren een belangrijk maatschappelijk onderwerp geworden. Nederland moet in 2050 een volledig duurzame energievoorziening... > Lire la suite
59,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Duurzame energie is de laatste jaren een belangrijk maatschappelijk onderwerp geworden. Nederland moet in 2050 een volledig duurzame energievoorziening tot stand hebben gebracht. Een kenmerk hierbij is dat tegenwoordig veel initiatieven op dit terrein in toenemende mate op lokaal niveau en door kleinere partijen worden genomen. De overheid stelt zich daarbij faciliterend, regisserend en subsidiërend op.
Zo worden Green Deals gesloten waarbij bijv. bedrijven en koepelorganisaties afspreken zich sterk te zullen maken om duurzaam geproduceerde energie te gaan gebruiken en te produceren. Daarnaast ontwikkelt de markt voor ESCO's (Energy Service Companies) zich steeds verder. Deze 'energiedienstenbedrijven' nemen het beheer van de energiehuishouding over van bedrijven en particulieren. Duurzaamheid staat daarbij centraal maar ook financiële besparingen waar de consument iets van merkt.
Het in juli 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei zal grote gevolgen hebben voor energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zullen gestimuleerd worden om daartoe samen te werken. De SDE+-regeling blijft daarbij de belangrijkste prikkel. Handig overzicht van de belangrijkste Europese en Nederlandse regelgeving in dit snel evoluerend terrein: Energieregels zijn door dit alles geen rustig bezit meer.
Zowel op Europees als op nationaal Nederlands niveau verandert er veel en snel. Naar aanleiding van de toenemende vraag naar kennis op dit terrein heeft Boot Advocaten te Amsterdam de belangrijkste Europese en Nederlandse regelgeving die relevant is voor ieder die zich bezig houdt met duurzame energie gebundeld.  Hiermee hebben zij een praktisch naslagwerk samengesteld mbt vragen waarmee zij in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd worden.
Het zijn immers regels die bepalen wat er gedaan mag en moet worden om energieverbruik te verduurzamen. Het energiebeleid van de Europese Unie is gebaseerd op drie pijlers: concurrentievermogen, duurzaamheid en voorzieningszekerheid. De focus van dit wetboek is duurzaamheid maar  de auteurs hebben ook maatregelen opgenomen die als hoofddoel hebben het stimuleren van een open en concurrerende interne energiemarkt. Omdat er keuzes gemaakt zijn over wat wel en wat  niet  opgenomen is achterin een totaaloverzicht opgenomen van de bij afsluiting van de kopij (1 juli 2013) geldende EU Richtlijnen en Verordeningen op energiegebied alsmede van de voornaamste Nederlandse formele wetten en amvb's.
In dit overzicht kunt u zien welke energieregelgeving er verder nog bestaat. Acctueel, logisch geordend  én compleet overzicht: In 350 pagina's  is de regelgeving logisch gegroepeerd zodat iedereen in zijn of haar dagelijkse praktijk een compleet overzicht heeft van de Europese en nationale regelgeving. Ongeacht of het nu regelgeving omtrent traditionele vormen van energie betreft of juist regels omtrent meer innovatieve, duurzame vormen zoals ESCo's, WKO's, geothermie, bio-energie of windenergie.
Ieder initiatief kan in een ogenschouw langs de meetlat van de relevante regelgeving worden gelegd. Kortom, een praktisch en compleet boek voor groene ondernemers en overheden die kansen willen verzilveren!
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 353
    • Taille : 1 874 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Prof. dr. Jacqueline Cramer is verbonden aan het Utrecht Sustainability Institute

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Duurzame energieregelgeving 2013 est également présent dans les rayons

 Boot Advocaten Amsterdam et Jacqueline Cramer - Duurzame energieregelgeving 2013.
Duurzame energieregelgeving 2013
59,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK