Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector - Tweede bijgewerkte editie 2015

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 22/01/2016
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Het belang van de reglementering inzake het welzijn op het werk neemt steeds toe. Naast de klassieke domeinen zoals arbeidsveiligheid, de bescherming... > Lire la suite
159,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Het belang van de reglementering inzake het welzijn op het werk neemt steeds toe. Naast de klassieke domeinen zoals arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, wordt ook gefocust op de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, . Volledig en actueel overzicht van de regeling in de private én in de publieke sector:  Deze commentaar bevat de wet- en regelgeving in verband met het welzijn op het werk in de private én publieke sector: zowel de Belgische reglementering (incl.
de relevante interprofessionele CAO's) als de Europese reglementering. Ook de bijlagen bij de verschillende KB's en technische formulieren, die van het grootste belang zijn voor de practici, zijn opgenomen. Voor de vlotte ontsluiting wordt hierbij de structuur van de Codex Welzijn op het werk gevolgd. Door het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel is het een uiterst gebruiksvriendelijk werkinstrument.
Reglementering toegelicht vanuit praktisch oogpunt, ook door en voor niet-juristen: Dit werk becommentarieert zowel de "technische" als de "juridische" aspecten van de belangrijkste reglementering inzake welzijn op het werk. Het wil zo een alomvattend werk inzake welzijn op het werk bieden. De commentaren werden dan ook niet enkel door en voor juristen opgesteld, maar ook door en voor artsen, ingenieurs, preventieadviseurs, .
elk vanuit hun eigen perspectief en beroepservaring. Grondig becommentarieerd, op basis van rechtspraak en rechtsleer: De commentaren geven niet alleen verwijzingen naar andere regelgeving, maar ook naar rechtspraak en rechtsleer. Ze vormen zo een handleiding bij de toepassing in de praktijk én het vertrekpunt voor verdere opzoekingen.
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 1048
    • Taille : 2 150 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Michèle Deconynck is substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent  Voorheen was zij advocate en juridisch adviseur bij ADMB. Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K. U. Leuven Advocaat bij het Hof van Cassatie, buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit Gent (doceert arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid), advocaat bij het Hof van Cassatie. Advocaat, academisch medewerker aan de Universiteit Antwerpen, gastdocent aan de Hogeschool Universiteit Brussel en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen, en co-editor van (Lien -> http://larciernl.fb.larcier.addemar.com/c975/e3022483/h9c7f0/l81575/index.html) Zaakvoerder Appels consult bvba. Avocat chez Progress Lawyers Network et maître de conférences à l'Université d'Anvers et à l'Hogeschool Universiteit Brussel. Federaal ministerie van tewerkstelling, professor ann de Vrije Universiteit Brussel Alex Franchimont is advocaat bij Laga sinds oktober 2012.
Alex behaalde zijn Master in de Rechten aan de KU Leuven. Alex maakt bij Laga deel uit van de praktijkgroep Employment, Pensions en Benefits. Partner - Tax & Legal Services - Legal BDO Juridische Adviseurs Burg. Ven. CVBA Koen Naert is licentiaat in de Rechten. Hij is raadsheer in Sociale zaken bij het Arbeidshof te Gent en wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Publiek Recht van de VUB. Doctor-assistent UA, advocaat Balie Brussel. Assistent Arbeidsrecht bij de Vakgroep Sociaal Recht aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit te Gent, advocaat bij de balie te Brussel, gespecialiseerd in sociaalrechtelijke materies, publiceert regelmatig bijdragen over alle aspecten van het Belgische arbeidsrecht.
Advocaat bij de balie te Gent Wetenschappelijk medewerker Antwerp Research Group on Safety & Security (Universiteit Antwerpen) Zie (Lien -> http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=kathleen.vanheuverswyn) Directeur van de Afdeling Risicobeheersing van het IDEWE - Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en hoogleraar aan de KU Leuven Dimitri Van Uytvanck is advocaat bij de balie van Brussel.  Hij maakt sedert 2011 deel uit van de praktijkgroep employment, pensions & benefits van het advocatenkantoor LAGA.  Zijn praktijk omvat alle aspecten van het Europees en Belgisch arbeidsrecht.
Hij behaalde zijn Master in de Rechten aan de VUB en behaalde een ManaMa in het sociaal recht. Doctor-Assistent socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector - Tweede bijgewerkte editie 2015 est également présent dans les rayons

Michèle Deconynck et Othmar Vanachter - Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector - Tweede bijgewerkte editie 2015.
Duiding Welzijn op het werk - Publieke en...
159,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK

Ne partez pas tout de suite...

Inscription newsletter