Duiding Strafuitvoering

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 05/11/2014
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Deze commentaar bespreekt grondig de regelgeving ivm de externe en interne rechtspositie en internering en de internationale instrumenten. Niet alleen... > Lire la suite
134,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Deze commentaar bespreekt grondig de regelgeving ivm de externe en interne rechtspositie en internering en de internationale instrumenten. Niet alleen de relevante wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden behandeld, maar ook circulaires en supranationale regelgeving. Voorzien van een grondige verhelderende commentaar met contextualisatie: Omdat deze regelgeving al te vaak bijkomende verduidelijking nodig heeft,  wordt deze toegelicht door middel van (doorgaans) artikelsgewijze commentaren: per artikel vindt u een uitvoerige duiding: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.
Deze annotaties laten toe de artikelen in hun volledige context te situeren  en correct toe te passen in de praktijk Commentaar die een onmiddellijk inzicht geeft in de wet en de toepassing ervan: Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.
Deze 'Duiding Strafuitvoering' richt zich in de eerste plaats tot de rechtspracticus, maar vormt  ook een nuttig naslagwerk voor wetenschappers, studenten en eenieder die ook geïnteresseerd is in wat er gebeurt na een strafrechtelijke veroordeling.  
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 474
    • Taille : 819 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Advocaat Docent UA, advocaat bij de balie te Gent Yves Van Den Berge is substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent en  vrijwillig medewerker bij het Instituut voor Strafrecht van de K. U. Leuven. Voordien was hij werkzaam bij het centraal bestuur van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, en tevens secretaris van de Commissie Basiswetgevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden en secretaris van de Hoge Raad voor penitentiair beleid. Raadsheer Hof van Beroep Gent. Assistente Instituut voor Strafrecht  KU Leuven Attaché bij het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen (actief in de sector van het strafrecht)

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Duiding Strafuitvoering est également présent dans les rayons

Tom Decaigny et Joachim Meese - Duiding Strafuitvoering.
Duiding Strafuitvoering
134,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK