Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 29/04/2015
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Deontologie Advocatuur bespreekt in een algemeen hoofdstuk aan de hand van rechtspraak en rechtsleer de relevante artikelen uit het gerechtelijk wetboek,... > Lire la suite
39,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Deontologie Advocatuur bespreekt in een algemeen hoofdstuk aan de hand van rechtspraak en rechtsleer de relevante artikelen uit het gerechtelijk wetboek, strafwetboek, OCMW-decreet, WIB etc. Hierbij worden vraagstukken beantwoord over o.a. de eedaflegging, wie zijn advocaten bij het Hof van Cassatie en wat doen ze, welke tuchtstraffen zijn er, het beroepsgeheim, . In een tweede hoofdstuk worden ook de Codex deontogie  van OVB  (30 september 2014) en de reglementen van de Nationale orde besproken.
Volgende teksten komen aan bod: Gerechtelijk Wetboek Strafwetboek Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Gem. Decreet OCMW-decreet Wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992 (WIB) Wetboek BTW: Wetboek van 3 juli 1969 van de belasting over de toegevoegde waarde Witwaswet: Gecoördineerde wet van 11 januari 1993 tit voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Codex deontogie  van OVB  (30 september 2014)
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 286
    • Taille : 645 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Advocaat, Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen Advocaat bij de balie te Leuven (Advocatenassociatie Nelissen Grade), vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het instituut voor goederen- en aansprakelijkheidsrecht van de K. U. Leuven en medewerker aan het Centrum voor Bouwrecht (K. U. Leuven). Advocaat bij de balie te Brussel. Voormalig stafhouder van de Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel. Advocaat Sherpa Law Brussel; gewezen docent en gastprofessor aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius Brussel Advocaat Advocaat bij de balie van Tongeren.
Voormalig Stafhouder van deze balie. Voormalig lid algemene vergadering OVB en commissie deontologie. Lid van de OVB commissie curatoren. Kamervoorzitter dd. Tuchtraad Advocaten A'pen-Limburg. Curator bij de Rechtbank van Koophandel te Tongeren. Auteur bij diverse uitgeverijen over insolventie en over deontologie. Advocaat aan de Balie te Antwerpen, Voorzitter van de Vlaamse Conferentie te Antwerpen Advocaat bij de balie te Antwerpen (Alfa advocaten).
Zijn praktijk is uitsluitend fiscaal gericht en bestaat overwegend uit het behandelen van fiscale geschillen. Advocaat bij de balie te Antwerpen

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur est également présent dans les rayons

Edward Janssens et Frederiek Baudoncq - Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur.
Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur
39,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK