Larcier ThemaWetboeken

Privacywetgeving

Willem Debeuckelaere, Gert Vermeulen

Note moyenne : | 0 avis
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
 • Uitgeverij Larcier

 • Paru le : 18/03/2015
 • Tous vos e-books sur notre application de lecture
 • Téléchargement immédiat
 • Aide au choix numérique
64,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Staalkaart van de principes én de verdere doorwerking en specificiering van de privacyprincipes en verwerking van persoonsgegevens:    Het is duidelijk zichtbaar dat de privacywetgeving niet enkel wortelt in grondrechten of de leer van de persoonlijkheidsrechten maar in alle takken en wortels van het recht en het maatschappelijk leven terug te vinden is.  Ten gevolge van de stijgende aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en vanuit de bekommernis een niet-correct gebruik van persoonsgegevens  te beletten of te sanctioneren, is een veelheid aan regelgeving ontstaan.
Sinds 1 januari 2010 is voor alle Vlaamse bestuursniveaus het e-govdecreet van kracht.   Daardoor is een volledige documentatie over de wet-en regelgeving betreffende gegevensverwerking onmisbaar geworden voor elke Vlaamse administratie  Handige verzameling van de her en der verspreide regelgeving: Voor deze complexe en steeds sneller evoluerende materie is dit ThemaWetboek een ideaal werkinstrument.
Het ontsluit de her en der verspreide regelgeving en brengt alle relevante regelgeving samen, op alle niveaus: zowel op internationaal, Europees, federaal als op het vlak van gewesten en gemeenschappen. Onmisbaar voor iedereen die zijn rechten en verantwoordelijkheden wil kennen en inbreuken wil vermijden: Niet alleen algemene wet- en regelgeving ivm verwerking persoonsgegevens is opgenomen.
Vermits een groot deel van de regelgeving betrekking heeft op specifieke sectoren, komen ook al deze domeinen aan bod: Strafwetgeving,  Sociaal recht, Rijksregister en bevolking, Ondernemingen, Gerechtelijk recht, Statistiek, Gezondheidsrecht, Politie en veiligheid, bewakingscamera's, Bestuursrecht, Informatiemaatschappij, Consumentenrecht, Fiscaal recht. Vlot toegankelijk: Waar nuttig zijn de akten voorzien van annotaties (verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, wetshistorieken, verwijzingen naar rechtspraak).
Voor een vlotte ontsluiting is een verwijzingsregister en een verklarende woordenlijst opgenomen. Bijgewerkt tot BS 1 september 2014 Ook beschikbaar in een Franse versie: Code Thématique Législation protection vie privée.
 • Date de parution : 18/03/2015
 • Editeur : Uitgeverij Larcier
 • ISBN : 978-2-8044-8012-7
 • EAN : 9782804480127
 • Format : ePub
 • Nb. de pages : 730 pages
 • Caractéristiques du format ePub
  • Pages : 730
  • Taille : 1 812 Ko
  • Protection num. : Digital Watermarking
Willem Debeuckelaere  is Voorzitter van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL) en Raadsheer in het Hof van beroep te Gent. Président de la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) et magistrat à la cour d'appel de Gand. Gert Vermeulen is hoogleraar (internationaal en Europees) strafrecht aan de Universiteit Gent, directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), bijzonder hoogleraar internationaal bewijsrecht in strafzaken aan de Universiteit Maastricht en lid van de CPBL.
/ Gert Vermeulen est professeur de droit pénal (international et européen) à l'Université de Gand, directeur du Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), professeur extraordinaire de droit international de la preuve pénale à l'Université de Maastricht et membre de la CPVP.

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Larcier ThemaWetboeken est également présent dans les rayons

Willem Debeuckelaere et Gert Vermeulen - Larcier ThemaWetboeken : Privacywetgeving.
Larcier ThemaWetboeken Privacywetgeving
64,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK

Ne partez pas tout de suite...

Inscription newsletter